Kişisel Verilerin Korunması

MGC Legal, kişisel verilerin, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatlarına uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına azami hassasiyet gösterir ve bu konudaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eder. Müvekkillerinin de veri temelli yeni ekonomik düzende başarı sağlayabilmesi için hem kişisel hem de ekonomik verilere ihtiyacı olduğunu çok iyi bilir. Uzman ekibiyle kişisel verileri ve işlenme amacını müvekkilleri ile birlikte yerinde tespit ederek, müvekkillerinin faaliyet alanına göre tabi oldukları yükümlülükleri en ince ayrıntısına kadar analiz eder. Bu felsefeyle, şirket içi işleyiş politikalarını hazırlar ve bu politikalar ekseninde şirket içi bir tür “Kişisel Verilerin Korunması Rehberi” oluşturulması ve bu programın en etkili şekilde işleyebilmesi için müvekkilleri ile işbirliği içerisinde nitelikli Uyum Projelerini yürütür.